cây nối lau kính

Cây nối 1,2M 05002 (AF129)

Cây nối 2,4M (AF130) AF05003

Cây nối 3,6M AF05007 (AF139)

Cây nối 4,5M 05009 (AF141) 3 khúc

Cây nối 6M 05010 (AF142) 3 khúc

Cây nối 9M 05012 (AF144)

Xuất xứ : Trung Quốc

 

250,000 VND