Hóa chất đánh bóng đá One Step

Hóa chất đánh bóng đá One Step

Hóa chất bảo trì sàn đá marble
Sử dụng hằng ngày với máy đánh bóng tốc độ chậm 150 – 175 vòng.
Không pha.

Xuất xứ: NCL

 

1,550,000 VND