Xe vắt nước đơn 1 ngăn

760,000 VND

Xô 2 Ngăn (AF164)

160,000 VND