12-1999

Thành lập công ty Huy Bảo ( vốn điều lệ 500 triệu VND)

Chứng chỉ kinh doanh

  • Kinh doanh sản phẩm
  • Dịch vụ vệ sinh mặt ngoài ( Exterior)
  • Bảo trì tòa nhà
  • Diệt côn trùng

Bắt đầu ngành nghề dịch vụ Bảo trì tòa nhà văn phòng

10-2002

Chuyển công ty sang địa chỉ 64 Võ Thị Sáu Phường Tân Định Quận 1

12-2004

Đạt được doanh thu 24 tỷ VND

12-2008

Đạt được doanh thu 45 tỷ VND

2011

Bắt đầu dịch vụ vệ sinh theo giờ 24/7

8-2012

Đổi tên thành công ty HB-KMIX Trading Service Co.,Ltd với vốn đầu tư 45% từ công ty KMIX

12-2015

Đạt được doanh thu 70 tỷ VND

02-2016

Công ty HB-KMIX Trading Service Co.,Ltd chính thức trở thành công ty 100% vốn đầu tư của Nhật , là công ty con của tập đoàn KMIX COPARATION với vốn lệ 16 tỷ 

12-2017

Đạt doanh thu 83 tỷ VND
Chuyển công ty sang địa chỉ 27 Trần Quý Khoách Phường Tân Định Quận 1

06-2019

Kết hợp với công ty Kyoemec tăng vốn đầu tư 17 tỷ 800 triệu VND
Công ty KMIX 89,89%
Công ty Kyoemec 10,11%

12-2019

Đạt được doanh thu 100 tỷ VND 

03-2020

Chuyển công ty sang địa chỉ 236/25A Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình Thạnh

04-2020

Bắt đầu chương trình đào tạo TISS

( Thực tập sinh kỹ năng・Thực tập sinh kỹ năng đặc định)